Kwaliteit, voedselveiligheid, Milieu en MVO

Verdi the number one global explorer

Kwaliteit, voedselveiligheid, Milieu en MVO


Een eis die VerDi stelt aan al haar telers is dat zij EurepGap gecertificeerd zijn. Na de oogst wordt de kwaliteit zo goed mogelijk geborgd. Het vervoer per product wordt met zorg geselecteerd. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met temperatuurnormen, luchtvochtigheid en ethyleenafgifte. De schakels in de keten van grond tot mond worden door de directe importmethode van VerDi tot een minimum beperkt. De kwaliteitswaarborging geschiedt door op verschillende momenten in deze keten kwaliteitscontroles uit te voeren. VerDi werkt hiervoor nauw samen met mondiaal opererende survey bureaus. Uiteraard beschikt VerDi in Barendrecht over eigen kwaliteitscontroleurs. Er wordt gewerkt volgens de meest actuele normen van de kwaliteitszorgsystemen HACCP en BRC.
Tevens is VerDi deelnemer foodcompass en AEO gecertificeerd.

Doelstelling van Verdi Import b.v., zijn het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werkenemers, uitzendkrachten, onderaannemers en derden, alsmede voor het milieu. Het beleid is er op gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, zodanig dat minimaal voldaan wordt aan alle wettelijke en andere eisen.
Voorkoming van vervuiling van de bodem, het water en de lucht en een minimalisatie van de hoeveelheid afval zullen worden nagestreefd. De belasting van het milieu zal door afdoende maatregelen worden beheerst.
Zij streeft dit na bij al haar activiteiten an verwacht een zelfde houding van alle medewerkers van het bedrijf.

Verdi Import b.v. vindt maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVO) belangrijk.
Ethiek is een belangrijk onderdeel hiervan. Binnen Verdi Import b.v. respecteren wij de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in de ETI Base Code.

Wij verwachten dat uw onderneming deze code ook respecteert. De richtlijnen van deze code zijn beschikbaar op www.sedexglobal.com